نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

ردیف عنوان رویداد(انگلیسی) عنوان رویداد(فارسی) موضوع تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت رویداد کشور اعلام امادگي شرکت در رويداد آخرین مهلت ثبت نام در رویداد سایر توضیحات و شرایط تاریخ شروع (میلادی) تاریخ پایان (میلادی) آخرین مهلت ثبت نام در رویداد(میلادی) تاریخ ثبت معرفی تفصیلی (بروشور)
ردیف
عنوان رویداد(انگلیسی)
عنوان رویداد(فارسی)
موضوع
تاریخ شروع
تاریخ پایان
وضعیت رویداد
کشور
اعلام امادگي شرکت در رويداد
آخرین مهلت ثبت نام در رویداد
سایر توضیحات و شرایط
تاریخ شروع (میلادی)
تاریخ پایان (میلادی)
آخرین مهلت ثبت نام در رویداد(میلادی)
تاریخ ثبت
معرفی تفصیلی (بروشور)
۱
conference of literature, linguistics and humanities اولين همايش بين المللي ادبيات ، زبان شناسي و علوم انساني زبان و ادبيات فارسي ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ تایید شد Iran ايران Request registration
۲
9th International Conference on Religious Research, Islamic Science, jurisprudence and law in Iran and Islamic World نهمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي ديني، علوم اسلامي، فقه و حقوق در ايران و جهان اسلام 501 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تایید شد Iran ايران Request registration
۳
Tehran International Film Festival چهلمين جشنواره بين‌المللي فيلم کوتاه تهران سينما ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ تایید شد Iran ايران Request registration
۴
The International Quran Exhibition نمايشگاه بين المللي قران 2 ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ تایید شد Iran ايران Request registration
۵
Literary politics in other countries سياست گذاري ادبي در کشورهاي ديگر 104 ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ تایید شد Iran ايران Request registration
۶
The International Resistance Film Festival هفدهمين جشنواره بين المللي فيلم مقاومت سينما ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ تایید شد Iran ايران Request registration
۷
Morality in Religions اخلاق در اديان 2 ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ تایید شد Iran ايران Request registration
۸
International Arbaeen جايزه جهاني اربعين 3 ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ تایید شد Iran ايران Request registration
۹
Religious, cultural and linguistic commonalities between Iran and Turkey اشتراکات ديني، فرهنگي و زباني ايران و ترکيه هنرهاي تجسمي ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ تایید شد Iran ايران Request registration
۱۰
And the 2nd international conference of Hosseini's knowledge and mission دومين همايش بين‌المللي معرفت و رسالت حسيني 3 ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ تایید شد Iran ايران Request registration
۱۱
4th International Conference on Islamic Education سيزدهمين همايش بين‌المللي پژوهش‌هاي قرآني 2 ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ تایید شد Iran ايران Request registration
۱۲
7th International Conference on Religious Studies, Humanities and Bioethics in the Islamic World هفتمين همايش بين المللي مطالعات ديني، علوم انساني و اخلاق زيستي در جهان اسلام 2 ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ تایید شد Iran ايران Request registration
۱۳
Reflection of classical Persian verses in Turkish literature انعکاس ادبيات کلاسيک فارسي در ادبيات ترکيه 104 ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ تایید شد Iran ايران Request registration
۱۴
A conversation with the world's best artists in the environment of Metaverse گفت و گو با برترين آرتيست هاي جهان در محيط متاورس هنرهاي تجسمي ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ تایید شد Iran ايران Request registration
۱۵
The sixth international conference of Persian language and literature ششمين همايش بين المللي زبان و ادبيات فارسي زبان و ادبيات فارسي ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ تایید شد Iran ايران Request registration
۱۶
International Conference on Religious Studies, Human Sciences and Bioethics in the Islamic World همايش بين المللي مطالعات ديني، علوم انساني و اخلاق زيستي در جهان اسلام 201 ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ تایید شد Iran ايران Request registration
۱۷
International Conference on Research in Quranic Sciences کنفرانس بين المللي پژوهش در علوم قرآني 2 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ تایید شد Iran ايران Request registration
۱۸
Female scientific photographer عکاس علمي زن 401 ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ تایید شد Iran ايران Request registration
۱۹
International festival of urban arts of Mashhad جشنواره بين المللي هنرهاي شهري مشهد هنرهاي تجسمي ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تایید شد Iran ايران Request registration
۲۰
8th Arbaeen International Award هشتمين جايزه بين المللي اربعين 3 ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ تایید شد Iran ايران Request registration